Krajiny, místa hrdá a pustá

Krajiny, místa hrdá a pustá

Kapraď / Wood Fern, 2000

Místo hrdé a pusté, Cesta / A Proud and Desolate Place, Path, 2005

Hloh / Crateagus, 2005

Pěšina u trati II / Footpath by the Railway Line II, 2006

Místo hrdé a pusté, Rokle / A Proud and Desolate Place, Ravine, 1999

Ostružno, 2002

Ploučnice, 1996

Šedá Krajina / Grey Landscape, 2003

U trati / By the Railway Line, 2002

U trati II / By the Railway Line II, 2002

Větve / Branches, 2005

Vody / Waters, 2002

Zimní vzduch / Winter Air, 2000

Spirála / Spiral, 2002

Řečiště vzpomínek / Riverbed of memories 1995

Trávy na Ostružně / Grass in Ostružno, 2004

Rokle / Ravine, 1999

Kapraď / Wood Fern 2000