Info

foto Jan Horáček

Tomáš Rasl (nar. 1975)

…dědeček Ferdinand Bučina, fotograf a kameraman od něj první kroky k fotografii, dnes stále používá film a fotokomoru,nebrání se rychlosti, ale jistá strnulost pohledu na okolí je mu vlastní. Cykly fotografii “Ústav” O fyzické duši člověka – anatomické modely. Krajiny nazvané podle výroku jezuity Balbína “Místa hrdá a pustá” jsou pohledy, které zdánlivě nestojí za povšimnutí, nebo cyklus “Nevyjasněná úmrtí” kde sleduje v krajině zvířata jež potkala nejprve smrt a pak on je…

A snímky situací v jeho výtoňském atelieru napovídají o jeho zájmu o niternost a pomíjivost času a prostoru.

Download: CV-EN (pdf) | CV-CZ (pdf)